Jaarrekening

Jaarrekening

Heldere overzichten

Aan de hand van de door ons of door u gevoerde financiƫle administratie stellen wij de jaarrekening samen. Uiteraard bespreken wij de jaarrekening persoonlijk met u. Indien u een tussentijdse rapportage van de cijfers wilt of een begroting is dat geen probleem.

Jaarlijks moet u aan de belastingdienst, financiers, de KvK of andere belanghebbenden, verantwoording afleggen met betrekking tot de gevoerde bedrijfsactiviteiten. Wij verzorgen de jaarrekening op basis van de beschikbare administratie. Ook als u zelf uw administratie beheert zorgen wij ervoor dat u tijdig over de volledige en juiste gegevens beschikt. Onze jaarrekeningen zijn overzichtelijk en modern van opzet.

We bespreken met u het bedrijfsresultaat en adviseren we u over de mogelijkheden om uw winst na belasting verder te verhogen. Als dat wenselijk is kunnen we voor u een prognoses opstellen voor het lopende boekjaar met daarin resultaatverloop, balans en liquiditeitspositie.